Wednesday, August 26, 2009

NABI NOH PENCIPTA KAPAL PERTAMA(BAB 1)


Kalau benarlah apa yang dikata oleh Hisyam bin Muhammad bin as-Saib al-Kalby, bahawa Adam dan Hawa yang pertama diturunkan ke bumi, di daerah pergunungan paling subur bernama Gunung Nut, India. Sedang menurut Ahmad Zaki, Gunung Nut itu adalah nama sebenar Gunung rahun, di mana Adam pertama kali diturunkan. Disanalah Adam dan Hawa hidup berketurunan. Di antara turunan-turunan Adam dan Hawa, ada yang hidup berpindah-pindah, tentu saja dengan tujuan mencari tempat yang lebih baik, udara yang lebih nyaman atau penghasilan yang lebih gampang mendapatkannya.


Dengan jalan begitu, manusia makin lama makin banyak jumlahnya, dan daerah yg mereka tempati semakin luas berkembang ke Timur dan ke Barat, ke Utara dan ke Selatan.


Beberapa abad kemudian, dunia itu menjadi semakin ramai dan semakin ramai.Pada abad pertama dan kelima, menurut Said yang diambil dari perkataan Qatadah(Sahabat Rasulullah S.A.W), mereka dikatakan hidup dalam keadaan aman dan tenteram dengan kepercayaan yang benar sesuai ajaran Adam dan Hawa yang sangat giat menunjuki akan anak turunanyaagar jangan sampai tersesat dan tercelakaseperti yang sudah terjadi pada HAbil dan Qabil.


Tetapi dalam abad-ABAD berikutnya iaitu kira2 pada turunan kelima atau keeenam dari turunan Adam dan Hawa, mulilah timbul kerosakan dan kepercayaan mereka. Ajaran Adam dan Hawa, nenek moyang mereka telah mereka lupakan. Lalu timbullah berbagai-berbagai kerosakan, kekacauan dan perselisihan antara mereka.


Diriwayatkan oleh 'Atiyah dari Ibnu Abbas r.a, bahawa manusia di saat wafatnya Adam semua baik dan beriman, tetapi kemudian hampir selurunya menjadi sepeti binatang yang tak punya akal.

No comments:

Post a Comment