Sunday, May 24, 2009

NABI ADAM(BAB 1)


Segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini, dahulunya belumlah ada, dahulu tidak ada manusia dan binatang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang.


Dengan iradat dan kudratNya, Allah lalu menciptakan segala yang ada dan kita lihat sekarang ini. Diciptakan Allah langit dan bumi dan apa-apa yang terdapat antara keduanya di dalam waktu 6 hari. Hari yang bukan beerti siang dan malam seperti yang lazim kita pergunakan sekarang ini, tetapi hari yang beerti proses pertumbuhan atau masa, yang lamanya mungkin beribu-ribu atau berjuuta-juta tahun.


Bila Allah berkehendak akan mengadakan atau menciptakan sesuatu, Allah hanya mengucapkan satu perkataan yang bersifat perintah iaitu “kun” yang memberi erti “jadilah”. Dengan mengucapkan kata-kata “kun” itu, maka tercipta dan terjadilah apa yang dikehendaki Allah S.W.T.


Dengan cara begitu, maka tercipta dan terjadilah bumi dengan lautan dan daratanNya, bergunung –bergunung dan berjurang, lengkap dengan tumbuh-tumbuhan dan binatangnya. Terciptalah matahari dengan cahaya atau sinarnya yang terang benderang, bulan dengan sinarnya yang indah dan bintang-bintang dengan cahayanya yang bergemerlapan. Semuanya beredar di angkasa raya dengan peredaran yang teratur mengikut sunnah(penetapan) Ilahi yang menciptakan dan mengaturkannya, bersimpang-siur dan berkejar-kejaran.


Kemudian diciptakan, Allah pula Malaikat-Malaikat yang selalu patuh menjalankan segala perinah Allah yang menciptakannya, mengerjakan ibadat dan tugasnya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah kepada mereka.


Di antara mereka, ada yang menjadi penjaga bumi, penjaga langit, menurunkan hujan, dan ada pula yang menjadi pesuruh Allah, sebagai perantara antara Allah dengan makhlukNya. Dalam menjalankan pelbagai tugas itu, mereka selalu bertasbih mensucikan Allah.

No comments:

Post a Comment