Monday, May 25, 2009

NABI ADAM(BAB 3)


Pertama-tama kita harus ingat, bahawa Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam, bukanlah dalam erti kata menyembah melainkan dalam erti kata menghormati sahaja. Menghormati Adam tidak dapat diertikan menghormati manusia anak cucu Adam. Jadi, penghormatan ini khusus terhadap peribadi Adam.


Mengapa peribadi Adam harus dihormati oleh para malaikat? Hal ini disebabkan oleh peribadi Adam mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang banyak sekali dan luar biasa, yang tidak dipunyai oleh manusia-manusia yang lainnya atau makhluk yang manapun juga. Keistimewaan-keistimewaan yng luarbiasa itu adalah sebagai berikut:-


  1. Adam adalah manusia pertama. Sebelum ADAM , belum ada manusia. Seluruh manusia selain Adam, semuanya turunan Adam. Di antara manusia turunan Adam itu, ada yang menjadi nabi-nabi dan Rasul-rasul, menjadi orang-orang yang suci. Di antaranya ada orang-orang pandai dalam pelbagai bidang, yang menyebabkan kemajuan-kemajuan hebat bagi manusia dari abad ke abad. Lihatlah kemajuan anak cucu Adam sendiri yang menjadi perosakdan penjahat. Sebab itu, memang sepantasnya kalau para malaikat memberikan penghormatan kepada Adam sebagai manusia pertama dan mempunyai keturunan yang hebat-hebat.


  2. Adam diciptakan Allah dengan tangaNya sendiri.Sedang makhluk-mahkluk lainnya, seluruhnya diciptakan Allah dengan perkataanNya. “Bila Allah menghendakki Sesuatu , Ia hanya berfirman: “Jadilah!”Maka jadilah apa yang dikehendaki Allah itu. Hanya Adam yang Allah ciptakan dengan keduanya TanganNya. Demikianlah menurut Al-Quran .Sedang menurut hadis, selain Adam ada juga ‘Arasy’ dan dan syurga. Adam yang diciptakan oleh Allah dengan tanganNya. Maka, sudah sepantasnya kalau para malaikatdiperintahkan Allah menghormati Adam. Kerana ia diciptakan Allah dengan tanganNya, Adam adalah manusia terhormat yang tiada taranya di alam ini.


  3. Selain manusia pertama yang diciptakan dengan TanganNya, Adam juga adalah seorang nabi dan seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Menurut sebahagaian ulama, para nabi dan rasul mmg sama darjat kemuliaannya dengan para malaikat. Bahkan ada pula ulama berpendapat para nabi lebih tinggi darjat kemuliaannya berbanding malaikat kerana Jibril sebagai malaikat tertinggi pula menjadi pengantara antara Allah dengan para nabi dan Rasul.


  4. Seperti halnya dengan para malaikat, maka Adam pun mempunyai kesedaran dan pengertian(akal), sehingga Adam dan turunannya dapat menyedari akan kebesaran Allah yang menciptakan dirinya dan seluruh alam, dapat menyedari dan mengerti akan larangan-larangan dan perintah-perintah Allah.


  5. Adam dan manusia diiptakan Allah dalam sebaik-baik kejadian, kerana terdirri dari[ada jasmani dan rohaniroh, akal, hati dan nafsu).sehingga ia menjadi makhluk yang berperadaban dan berkebudayaan , terus maju dan tidak beku.


  6. Adam dan turunannya diciptakan Allah untuk menjadi Khalifah (penguasa dan pengatur) di bumi, sebagaimana Allah menciptakan malaikat sebagai khalifah di langit. Jadi, sebagai satu pejabat, harus menghormati pejabat yang lainnya. Jadi saling menghormati antara satu sama lain. Sebab sebagai pengembang tugas atau jabatan, sekalipun berlainan sifat dan tempatnya, tetapi sama kedudukannya, sama-sama petugas. Yang berbeza adalah manusia di bumi malaikat pula dilangit.


No comments:

Post a Comment