Monday, May 25, 2009

NABI ADAM(BAB 2)


Kemudian diciptakan Allah pula Adam sebagai manusia pertama, untuk menempati bumi luas yang terbentang , beranak dan berketurunan menjadi manusia yang pelbgai golongan dan berbangsa-bangsa,berserak keseluruh pelosok bumi.


Maksudnya, manusia itu diciptakan Allah, ialah agar manusia itu menyembah dan mensucikan Allah, lalu menjadi pengatur bumi yamg belum teratur, dengan bercucuk tanam, memelihara binatang, mendirikan rumah-rumah, jalan-jalanan dan sebagainya.Allah memberitahukan kehendaknya ini kepada semua malaikat: “Aku hendak menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di muka bumi itu”.Para malaikat lalu menjawab “Apakah manusia yang Engkau ciptakan untuk mengatur bumi, ya Tuhan kami?”Tidakkah manusia itu nantinya akan merosakkan bumi dan menumpahkan darah dan berbunuh-bunuhan?” “Kiranya kami selalu patuh dan mensucikan akan Engkau!”Terhadap saran malaikat itu, Allah lalu berfirman :”Aku lebih tahu akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. “Ya, Tuhanlah yang lebih tahu rahsia apa yang terkandung dari kejadian manusia ini. Uhanlah yang lebih tahu kenapa kita manusia yang diciptakan Tuhan untuk mengatur bumi, sekalipun Tuhan tentu sudah tahu pula bahawa manusia di permukaan bumi ini akan berbuat kerosakan, akan bersengketa, akan berbunuh-bunuhan menumpahkan.Tetapi janganlah sampai kita lupakan, bahawa Tuhan juga tahu, bahawa tidak semuanya manusia itu perosak, tidak semua manusia suka bersengketa, berbunuh-bunuhan dan menumpahkan darah. Di antara manusia yang banyak itu, ada banyak pula yang baik, yang selalu berbuat kebajikan terhadap sesama manusia, selalu berusaha dan berjuang untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia.Setelah mendengar jawaban Allah yang pendek, tetapi mempunyai erti dan maksud yang amat dalam itu, semua malaikat menjadi diam, tidak menjawab lagi. Hanya berkata dan berbisik antara sesama mereka: “Memang benar! Tuhan kita mengetahui setiap sesuatu dari perkara yang sekecil-kecilnya hinggalah kepada perkara yang sebesar-besarnya. Ia mengetahui segala yang zahir dan batin, yang kelihatan oleh mata dan tidak Nampak. Tidak ada satu perkara dan kejadian walau bagaimana kecilnya yang terjadi dilangit dan di bumi atau antara keduanya yang tidak diketahui oleh Tuhan.”Apa saja yang Allah ciptakan dan perbuat tentu ada guna dan faedahnya, tentu ada maksud dan tujuannya. Tiada satu benda pun yang diciptakan Allah akan sia-sia. Hanya kita sendiri yang tidak atau belum mengetahuinya.Allah meneruskan firmanNya terhadap para malaikat itu:” Manusia itu, iaitu Adam , akan aku ciptakan dari tanah. Apabila sudah terbentuk dan selesai akan Aku hembuskan kepadanya rohKu, agar ia menjadi hidup, dapat bergerak, berperasaan, berpengertian dan berkesedaran. Bila Adam menjadi hidup dan berkesedaran, hendaknya kamu sekalian bersujud memberi hormat kepadanya!”Malaikat adalah suatu makhluk Allah yang mempunyai kesedaran yang amat tinggi. Dengan kesedaran yang amat tinggi, mereka menjadi makhluk yang mulia, selalu bertasbih dan beribadat menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka tak pernah derhaka atau melanggar perintah-perintah Allah, tanpa makan dan minum, tanpa istirehat atau tidur, mereka selalu melaksanakan segala macam tugas yang dibebankan oleh Allah atas mereka masing-masing sampai hari kiamat.Bila mereka itu, makhluk yang tinggi dan mulia, mengapa Allah memerintahkan mereka untuk bersujud atau menghormati Adam? Apakah Adam atau manusia lebih tinggi dan lebih mulia daripda malaikat?

No comments:

Post a Comment